O nabízených výrobcích

Každý výrobce zboží určeného pro děti do 3 let musí splňovat požadavky, které vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky pro děti do tří let....