Proč nabízím některé dětské výrobky pouze ve velikostech od 3 let?

Každý výrobce zboží určeného pro děti do 3 let musí splňovat požadavky, které vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky pro děti do tří let. Laicky řečeno, české zákony (v tomto ohledu jedny z nejpřísnějších v Evropě) chrání malé děti před tím, aby přicházely do styku s materiály, které obsahují chemické látky škodlivé lidskému organismu.

Aby výrobce zboží určeného pro děti do tří let vyhověl požadavkům zákona, musí buď nakupovat materiály, které již mají příslušná osvědčení vyžadovaná zákonem, nebo zakoupené materiály nechat na vlastní náklady otestovat v některém z českých zkušebních ústavů.

Já jako malovýrobce mám v tomto ohledu omezené možnosti. Český trh bohužel nabízí velmi málo nápaditých a kvalitních látek s příslušnými atesty, a nechat si otestovat jeden materiál (jediný vzorek látky) stojí několik tisíc korun. Vzhledem k tomu, že vyrábím dětské doplňky v omezené kolekci (vždy jen pár kusů od každého vzoru), konečná cena výrobku by se vyšplhala neúměrně vysoko, nebo bych v podstatě pouze prodělávala.

GOTS certifikát

Na většinu aktuálně nabízených sezónních výrobků jsem použila materiály převážně německé výroby, které jsou certifikovány GOTS (Global Organic Textile Standard). Jde o mezinárodně uznávaný standard kvality materiálu nejen z hlediska jeho složení, ale i původu, způsobu výroby a mnoha dalších aspektů. Tento certifikát zaručuje, že jsou materiály vyrobeny ekologicky bez použití škodlivých látek – v BIO kvalitě. Přesto, navzdory přísným požadavkům na jeho získání, nesplňuje ani tento certifikát zcela požadavky českých zákonů pro výrobky určené dětem do tří let, a proto není v České republice (na rozdíl od jiných zemí) uznatelný. Abych tedy jako výrobce vyhověla zákonu, nesmím zboží ani z takto kvalitních materiálů vyrábět a nabízet ve velikostech pro děti do tří let.

Záleží mi na zdraví vašich dětí

Jako zodpovědný výrobce, ale i jako matka malého dítěte, vyrábím zboží určené pro děti do tří let pouze z materiálů s příslušnými atesty splňujícími českou vyhlášku, v případě zahraničních materiálů se jedná o mezinárodní certifikát Öko-tex standard 100 třídy 1. To však neznamená, že mé výrobky pro starší děti jsou méně kvalitní. I pro zboží určené dětem od 3 let nakupuji jen kvalitní materiály, od českých, německých nebo amerických výrobců, certifikované již zmíněným GOTS certifikátem, nebo s mezinárodním certifikátem Öko-tex standard 100 třídy 2, který zaručuje, že materiál je zdravotně nezávadný a byl testován pro přímý styk s pokožkou.