Reklamační řád

Prodávajícím pro účely reklamačního řádu je: Lucie Vaňková, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 9, identifikační číslo: 01374834, místo podnikání: Bratří Dohalských 180/4, 190 00, Praha-Vysočany.

Kontaktní údaje:

e-mail: obchod@tapinka.cz

Cílem internetového obchodu Ťapinka.cz je poskytovat zákazníkům zboží v maximální možné kvalitě. Pokud se i přes naši veškerou snahu projeví u zakoupeného výrobku vada v záruční době, upřesňuje tento reklamační řád způsob uplatnění reklamace, aby došlo k co nejrychlejšímu vyřízení reklamace v zájmu spokojenosti zákazníka.

Uplatnění reklamace

Uplatnit reklamaci je možné pouze písemně – elektronickou poštou nebo zasláním na adresu místa podnikání prodávajícího.

Postup:

  1. Zákazník může reklamaci oznámit na e-mailovou adresu obchod@tapinka.cz. Oznámení reklamace musí obsahovat popis závady, číslo objednávky a kontakt na zákazníka (telefonický nebo e-mailový).
  2. Další možností je doručit Oznámení o reklamaci v listinné formě přímo společně s reklamovaným zbožím doporučenou zásilkou na adresu:

Lucie Vaňková
Bratří Dohalských 180/4
190 00 Praha 9

Do zásilky je nutné kromě reklamovaného zboží a Oznámení o reklamaci přiložit i kopii dokladu (faktury) prokazující zakoupení zboží. 

Po přijetí oznámení reklamace elektronickou poštou nebo v listinné formě společně s reklamovaným zbožím bude zákazníkovi přijetí bez zbytečných odkladů potvrzeno na jeho e-mailovou adresu nebo formou sms zprávy.

Vyřízení reklamace proběhne v zákonné lhůtě, bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů. O průběhu reklamace a odeslání opraveného zboží nebo kompenzaci finanční částky za zakoupené zboží – v případě oprávněné reklamace – bude zákazník informován.

Tento reklamační řád je součástí Obchodních podmínek.